COMVIS MANAGEMENT

Har du i din virksomhed behov for en evaluering af sine nuværende IT-konfigurationer og har behov for råd og vejledning omkring nyinvesteringer, kan du kontakte ComVis Management. Rådgivning, udviklingsopgaver, IT-rapporter, statistiske analyser samt designforslag til forbedringer eller nye installationer udarbejdes i samarbejde med dig og din IT-afdeling.

Rådgivning og servicering håndteres bl.a. som IT-driftsaftaler med faste priser per licens per måned.
Konsulentbistand kan også honoreres ved faste priser per måned.

Fast pris per konsulenttime
Fast pris per licens per måned
Fast pris per konsulent per måned
Fast pris per transaktion ved ASP (Application Service Provider) - klikafgift

Ved at indgå en serviceaftale på support og vedligeholdelse, får du som kunde en sikkerhed for at den nye løsning ajourføres og dermed altid er driftssikker. Faste priser gives på basis af en veldefineret kravspecifikation eller tilbydes
som en klippekortsløsning.